Integritetspolicy för Mobil-Outlet.se

Senast uppdaterad: 2024 03 01

Välkommen till Mobil-Outlet.se (“vi”, “oss”, eller “vår”). Vi är åtagitna att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och respektfullt sätt i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Denna integritetspolicy (“Policy”) beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in från dig när du använder vår webbplats mobil-outlet.se (“Webbplatsen”), hur vi använder dessa uppgifter, de omständigheter under vilka vi kan dela dessa uppgifter med tredje part, samt de åtgärder vi tar för att skydda personuppgifterna.

1. Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du:

 • Besöker vår webbplats
 • Gör inköp på vår webbplats
 • Registrerar dig för nyhetsbrev eller andra tjänster
 • Kontaktar oss via e-post eller andra medel

De personuppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och andra uppgifter som du frivilligt tillhandahåller.

2. Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan användas för att:

 • Bearbeta och leverera dina beställningar
 • Kommunicera med dig om dina beställningar eller förfrågningar
 • Förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats
 • Skicka marknadsföringsmaterial, erbjudanden och kampanjer, om du har samtyckt till detta
 • Uppfylla lagkrav eller juridiska processer

3. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i följande fall:

 • Med tjänsteleverantörer som agerar på våra vägnar för att utföra vissa funktioner, såsom betalningsbearbetning och leverans
 • Om det krävs enligt lag, till exempel för att följa en domstolsorder eller andra juridiska processer

4. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörig utlämning av, eller tillgång till personuppgifter.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter, invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, samt begära dataportabilitet. Om du har frågor om denna policy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Kontaktinformation

Telefon: 073-586 66 76
E-post: info@mobil-outlet.se
Hemsida: mobil-outlet.se/kontakta-oss